Restauratie houtwerk Gewelfschildering Nieuwe Kerk, Delft

Conservering en uitname Gewelfschildering Nieuwe Kerk Delft – reconstructie missende delen

Uit elk gewelf vak zijn vier tot vijf planken tijdelijk gedemonteerd om restauratie aan de kapvoet mogelijk te maken. In totaal zijn 70 planken geconsolideerd en gedemonteerd, houttechnisch gerestaureerd, tijdelijk opgeslagen en teruggeplaatst.  Ook is een deel van de kap gereconstrueerd omdat enkele delen ontbraken. Als laatste handeling is de gehele schildering geconsolideerd.

  • consolidatie van de schildering;
  • uitname planken vijf rijen hoog uit elk van de 14 vakken;
  • opbergen in tailor made kisten voor tijdelijke opslag van restauratie aan kapvoet, sporen, trekbalk,  dakbeschot en goot;
  • scheuren verlijmen aan enkele planken;
  • uitlijnen van sporen;
  • schoonmaken messing en groef planken;
  • montage in kap met behulp van rvs schroeven (glaslatschroeven) met identieke kopgrootte en diameter als de eerder verwijderde messing spijkers;
  • aanhelen van missende gewelfdelen met speciaal gemachineerd kwartiers eiken met identieke messing en groef afmetingen om op oude delen aan te kunnen sluiten;
  • consolidatie en ontstoren van hevigste leksporen van regenwater die over de schildering waren ontstaan.

In 2013 benaderde de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ons bij een restauratie opgave en behandelplan van het houten tongewelf met daarop een schildering van Jacop Por uit 1923. Dit resulteerde in een uitgebreid onderzoek naar de loslatende en kwetsbare schildering door schilderij restauratoren M. de Visser en S. Smelt en onderzoek via lab UVA en lab Mauritshuis.

BNR LOGO op GEWELF  KLIK HIER voor ons BNR BOUWMEESTERS – RADIO INTERVIEW

 

Uitvoering en begeleiding:
hogeveestden-hoedFotografie: Caro Bonink