Historisch Interieur Plafond – Sint Henricus School Amsterdam

Historisch Interieur Plafond Sint Henricus School

Bij de omvangrijke renovatie van het Catharina complex, gemeentelijk monument, waarin de uitbreiding van de Sint Henricus school onderdeel is, is onze expertise ingeroepen bij de vraagstukken rondom het historisch plafond.

De school kent twee soorten plafonds. Een bruin gebeitste variant van grenen houten planken met kruislings daarover gespijkerde balken op afstand van elkaar. En een groenwitte gebeitste variant van alleen grenen houten planken.

In de loop der jaren was zijn er zachtboard platen tegen het plafond gespijkerd, verlaagde plafonds aangebracht en ook zijn er diverse elektra buizen door het plafond geboord. Na de verwijdering van de hardboard platen is er de resterende schade van de doorvoergaten in het plafond, de restanten van de lijm en nieten op de balken.

Het was de wens van de architect, Berger Barnett-Lard Joordens, en de opdrachtgever de originele plafonds weer in oude luister te herstellen. Daarvoor moesten in 22 ruimtes alle gaten in het plafond worden weggewerkt en het balken stramien worden hersteld. De gaten in het plafond zijn hersteld door plankdelen in het plafond te vervangen en wel zodanig dat de naad onzichtbaar blijft door de balken die daarover worden geplaatst.  80 tot 90% van de nog aanwezige balken hebben we kunnen hergebruiken. Soms was het draaien van de balken noodzakelijk om schade te verhullen. Voor het resterende plafond hebben we 450 meter grenen houten balken gemachineerd en voorbehandeld met kleur. Op ruim 90 onbenutte plafond electriciteitspunten plaatjes hout geplaatst.

De grootste uitdaging van dit werk was een verfsysteem vinden om de lastige kleuren bruin, in roodgroene tinten,  en het wit groen te kunnen aanvullen retoucheren in één opgezette laag. En moest het verfsysteem een moderne zijn, omdat de schilder na ons vernis over heen zou plaatsen. Het door ons geadviseerde en toegepaste verfsysteem is Sigma Life Stain geworden waarbij met behulp van de verfmengmachine een handmatig herproduceerbare receptuur is ontwikkeld voor een gelijkende kleur, met name de groenwitte matte variant was een lastige.

Het complex met  twee scholen en een kerk is tussen 1953 en 1960 ontworpen en gebouwd door Evers en Sarlemijn. De school verandert van lesgeven in een klaslokaal, naar een instructie voor een kleine groep, wat een andere indeling van de ruimtes noodzakelijk maakte.  De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft in 2016 via de subsidieregeling, stimulering herbestemming monumenten, de planvorming gesubsidieerd voor aanvullend onderzoek naar het complex in zijn geheel. Begeleiding via aannemer Jansen de Jong Bouw, Jasper Fransen. Project is afgerond eind 2017.

Planvorming en uitvoering is samenwerking met Dirk Olaf – van Geenen Restauratie. Met dank aan fotografie: Leonard Fäustle, Lard Joordens – Berger Barnett Architecten

 

 

Berger barnett logo   jansen de jong bouw3

WhatsApp Restauratie vraag? Stel ze hier.