Restauratie Kerkbanken – Lokhorstkerk Leiden

Restauratie Kerkbanken Lokhorst Kerk Leiden.

Losgeraakte kerkbanken vastzetten aan vloer, onderdelen bijmaken en vastzetten

Restauratie historische binnenruimte monument:

  • loszittend lijstwerk en plinten vastgezet;
  • ontbrekende profiellijsten bijgemaakt;
  • vloer in de bank demonteren;
  • vertikale balken verankeren aan vloer;
  • vloerdelen scheuren verlijmen en terugplaatsen met rvs schroeven.

In 1983 is de houten vloer van de kerk vervangen, deze is ook onder de kerkbanken geplaatst. Voorheen zaten de kerkbanken met het frame vast aan een ondergrond, bij het vervangen van de vloer zijn de kerkbanken los op de nieuwe vloer gezet. De interne constructie van de banken is onvoldoende waardoor het bank voor- en achterschot in de loop der tijd wat speling is ontstaan waardoor de deurtjes minder makkelijk sloten. Door de balken nu aan de vloer te verankeren zijn de banken weer stabiel.

De werkzaamheden waren onderdeel van een omvangrijk restauratie plan waarbij ook scheuren en loslatende verf op muren en de kerkbanken zijn aangepakt. Ook zijn losse verfdelen op de houtimitatie schildering en lacunes op de kerkbanken vastgezet en gevuld, en ontbrekende imitatie aangevuld, onder leiding van Willianne van der Sar van Color & Conservation.

Omschrijving:

In de middeleeuwen maakte het terrein van de kerk deel uit van een grafelijk gebied met een huis waarin o.a. Floris V is geboren. Later, in de gehele 16e eeuw, kwam dit bezit in particuliere handen van de familie van Lockhorst.

Na de sloop van het huis en de verkaveling van het terrein kocht de Waterlandse Doopsgezinde Gemeente enige percelen, o.a. in 1613 en in 1638, waarna de bouw van de kerkzaal begon.

Door de uitbreiding in 1648 met het gedeelte dat zich thans achter de witte pilaren bevindt, bereikte de kerkzaal zijn huidige grootte. De kerk diende tot 1795 nog als schuilkerk. Wij weten dat het de gewoonte was de stoelen voor de vrouwen in het midden te plaatsen en die voor de mannen eromheen, dit uit veiligheidsoverwegingen.

De overdekking van de gang tussen de kerkruimte en de tegenwoordige kerkenraadskamer en de Vermeerzaal is pas later tot stand gekomen. Oorspronkelijk was hier een doodlopende steeg tussen de kerk en de voormalige kosterswoning. De uit de middeleeuwen daterende kelder van het Huis Lockhorst deed vroeger dienst als garderobe van de kerk.

 

WhatsApp Restauratie vraag? Stel ze hier.